Prevzdušňovače

Prevzdušňovače pôdy sú nástroje alebo stroje navrhnuté na zlepšenie štruktúry a kvality pôdy prostredníctvom zvyšovania prieniku vzduchu do koreňového systému rastlín a odstránenia kompaktných oblastí v pôde. Tieto zariadenia sú dôležitou súčasťou údržby pôdy v záhradách, na športových trávnikoch, golfových ihriskách a poľnohospodárskych plochách

Prevzdušnovače pôdy sa používajú na zlepšenie pôdnej štruktúry a podpory rastu rastlín. Sú užitočné pri liečení kompaktných pôd, ktoré trpia nedostatkom vzduchu, pri obnove poškodených trávnikov alebo pri príprave pôdy pred výsadbou nových rastlín.