České nanofiltry idú na dračku, výrobcovia sú profesionáli

Česká technologická společnost Grade Medical působí ve zdravotnictví již řadu let. Zabývá se inovacemi v oblasti nanotechnologií a antimikrobiálních solů a současně vyrábí antimikrobiální kryty ran StopBac STERILE, které dodává do českých nemocnic i do zahraničí. Nyní se však firma rozhodla věnovat své know-how do boje proti koronaviru. Výsledkem je nově vyvinutá nanovlákenná textilie StopBac s antimikrobiální úpravou a obsahem nanočástic stříbra.


4f0e57a8ee0d378fa1c41d01f731f092_resize=680,383_ 

Tvrdíte, že jste vyvinuli novou textilii, která může přispět v boji proti koronaviru. V čem je tedy rouška využívající filtr z vaší textilie jiná než ostatní?

Přidaná hodnota naší textilie StopBac je ve vyvinutém patentovaném solu s obsahem nanočástic stříbra. Ten jsme schopni pomocí vlastní technologie sprejové atomizace nanášet formou nanovrstev na povrchy textilií, které následně disponují antimikrobiální úpravou. Textilie rovněž obsahuje nanovlákennou vrstvu, která sama o sobě tvoří bariéru proti virům. Filtry vyrobené z textilie StopBac proto mají nejen výbornou filtrační schopnost, ale rovněž obsahují nanočástice stříbra a přispívají tak k ochraně proti infekčním chorobám a celkovému zlepšení hygienického prostředí v roušce.

Na internetu se nyní objevuje mnoho nabídek na ochranné pomůcky, které prezentují svoji účinnost, realita je ale mnohdy jiná. Máte pro vlastnosti své textilie nějaké podložení?

Máte bohužel pravdu a musím říci, že tato činnost, kterou zmiňujete, mě mrzí. Takový přístup totiž hází špatné světlo na celý náš výrobní sektor.

Nicméně zpět k nám. My máme mnoho let zkušenost s výrobou zdravotnických prostředků nejvyšší rizikové třídy a nikdy bychom nedeklarovali něco, co nemáme podložené. Antibakteriální účinnost máme testovanou s výsledkem 99,99 %, a to Textilním zkušebním ústavem, tedy nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří. Současně máme všechny další potřebné testy biokompatibility atd. Textilii StopBac navíc vyrábíme v certifikovaných čistých prostorách třídy ISO 8. My jsme profesionálové.

 

Nyní jste tedy přišli s novou nanotextilií s antimikrobiální úpravou, připravujete něco dále?

Samozřejmě, náš vývojový tým stále nepřetržitě pracuje na inovaci a zlepšování našich produktů. Nyní například testujeme antivirotické účinky soli a připravujeme i výrobu vlastních filtrů. V tomto musím celému našemu týmu poděkovat, opravdu nyní vyvíjí maximální úsilí, abychom se co nejrychleji pohybovali vpřed.

 Komentár 2020-04-13 121701